Gençliğe Hitabe

Günümüz Türkçesiyle ve çoğunlukla öz Türkçe sözlerle “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni bu bilgi ağına koymayı değerli ve önemli saydık. Günümüz Türk gençliğinin, bu seslenişi / hitabeyi öz Türkçe olarak öğrenmesi ve anlaması, gerek dilimiz gerekse ulusal varlığımız açısından yaşamsal bir özellik taşımaktadır. Bundan ötürü Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi her Türk gencinin kesinlikle belleğinde olmalıdır.

Gelin, şimdi yüzde yüz olmasa da yüzde yüze yakın bir oranda öz Türkçe sözcüklerle o seslenişi yazıp okuyalım.

Ulu Önder Atatürk’ün kutlu anısına saygıyla...

 

Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi

Ey Türk Gençliği!

Birinci görevin; Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini sonsuza değin korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik tabanı budur. Bu taban, senin en değerli kuyum varlığındır. Gelecekte de seni bu değerli kuyum varlığından yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış yağıların olacaktır.

Bir gün, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunma çetinliği ile karşı karşıya kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu olanak ve koşullar, çok uygunsuz bir içerikte ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine saldıran yağılar, bütün yeryüzünde eşi görülmemiş bir yenginin öznesi olabilirler. Güç kullanarak ve aldatma yoluyla yüce yurdumuzun bütün kermenleri ele geçirilmiş, bütün gemi üretim yerlerine girilmiş, bütünorduları dağıtılmış ve ülkenin dört bir yanı eylemsel olarak yağı eline düşmüş olabilir.

Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkutucu olmak üzere, ülkemizin yönetiminde olanlar, aymazlık, sapkınlık ve dahası satkınlık içinde bulunabilirler. Dahası bu yöneticiler, kişisel çıkarlarını sömürgen yağıların yönetsel erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksunluk içinde yıkık ve bitik bir duruma düşebilir.

Ey Türk geleceğinin oğulları ve kızları!

İşte bu durum ve koşullar içinde bile görevin; Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır.

Gereksindiğin güç damarlarındaki soylu kanda bulunmaktadır.

Öz Türkçe olarak yazdığımız ve okuduğumuz bu seslenişte 21 yad sözcük kullandık. Bu 21 yad sözcük üç sözcüğün yinelenmesinden oluşmaktadır. Söz konusu üç sözcük; “ey”, “cumhuriyet”, “ve” sözcükleridir. Dolayısıyla gerçekte bu seslenişte yalnızca üç sözcük yaddır. Öbürleri bütünüyle öz Türkçedir. Öbür yandan başlıkla birlikte bu seslenişteki toplam sözcük sayısı ise 183’tür. İşte bu 183 sözcükten yalnızca 21’i yaddır. Yüzde olarak düşünürsek öz Türkçe sözcük oranı % 88 dolayındadır.

Bu Türkçenin eşsiz gücünü ortaya koyan bir sonuçtur. Yeryüzünde bu denli arı ve duru başka bir dil yoktur.

Yaşasın Türkçemiz, yaşasın ses bayrağımız!

“Ey” sözcüğü Farsçadır. Öz Türkçesi a diye seslenmektir.

Örnek; a benim güzel kızım! / ey benim güzel kızım!

“Ve” sözcüğü Arapçadır. Öz Türkçesi; “artı” sözcüğüdür. Eski Türkçe yazılarda “artuk / artık” biçiminde de kullanılmaktadır. Sözgelimi 21 demek için eskiden “yigirmi artuk bir” denilmekteydi.

“Cumhuriyet” sözcüğü Arapçadır. Öz Türkçe karşılığı yoktur. Ancak bu sözcüğe öz Türkçe bir karşılık üretmek Türk dili için kesinlikle çetin bir konu değildir. İstenirse kesinlikle üretilebilir.

Son sözümüz; diller güzeli Türkçeye bin saygı, bin sevgi olsun…

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.